Ekologické krby

Krbové vložky s technologií Zero CO (Nula CO) jsou vybaveny katalyzátorem, ve kterém znečišťující organické látky oxidují a stávají se neznečišťující. Dokonce i během spalování v kritických fázích (zapalování a na konci hoření), technologie Zero CO zajistí téměř nulové znečištění ovzduší emisemi.

katalyzátor krb

Snížení emisí CO o 90 %
Snížení emisí pevných částic o 90 %
Zvýšení účinnosti krbové vložky o 5 až 10 %
Koncentrace CO na 0,01 % proti 0,30 % požadovaných Flamme Verte (Zelený plamen – klasifikační program hodnotící environmentální zátěž jednotlivých výrobků)

Technologie kovového katalyzátoru je integrována přímo do vrchní části krbové vložky. Uvnitř katalyzátoru organické znečišťující materiály zoxidují a stanou se tedy neznečišťujícími. Nula CO funguje ve všech stádiích spalování, obzvláště ve fázích nejvíce znečisťujících (zapalování a zhášení).

Při zapalování ohně automatický systém ohřeje katalyzátor na teplotu 200 °C, čímž zajišťuje jeho okamžitou funkčnost a stálou katalýzu. Systém je konstruován pro nepřetržitou a plně autonomní činnost.

Vytápění dřevem vyžaduje permanentní zlepšování systémů spalování. Některé země, jako Německo, Švýcarsko – průkopníci v oblasti ekologie, mají už nyní silně limitované emise CO a pevných částic u zařízení na vytápění dřevem. Obdobná měřítka budou velmi brzy žádána v celé Evropě.